Atest – izdavanje potvrde o ispravnosti trošila i instalacija

Mjerenje i analiza

Ovlašteni smo za ispitivanje plinskih instalacija stručne razine I-IV sukladno Pravilniku HSUP-P 601.111:
•STAMBENIH OBJEKATA
•STAMBENIH ZGRADA I RADNIH PROSTORA
•PLINSKIH KOTLOVNICA
•TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA OBRTA, MALE PRIVREDE I INDUSTRIJE
Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta (MTU).

Zakonska regulativa

Zašto ispitivati unutarnje plinske instalacije?
Ispitivanje postojećih plinskih instalacija prvenstveno je nužno zbog same sigurnosti korisnika. Naime, tijekom godina uporabe može doći do propusnosti, prvenstveno na navojnim spojevima plinske instalacije.

Donesena su i dva zakona na kojima se temelje obaveze i dužnosti vlasnika objekata i distributera u vezi ispitivanja na ispravnost i nepropusnost postojećih unutarnjih instalacija. To su Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93 NN92/10) i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10).

Prema tim zakonima vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju između ostalog i plinske instalacije, o čemu moraju posjedovati valjanu dokumentaciju.

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:
•propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
•nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
•nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
•nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
•neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
•nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su slijedeći:
•građevina (stan/kuća) za stanovanje ukupne instalirane snage 50kW – 10 godina (prilikom zamjene plinomjera)
•pravne i fizičke osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili u tehnološkom procesu – najmanje jednom u 5 godina
•zgrade u kojima postoji kotlovnica – jednom godišnje

Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.

atesti-tekst