Informativni cjenik vrijedi od 10/2014 (cijene izražene u kunama, PDV uračunat u cijenu)

CJENIK DOLAZAK, SERVIS I POPRAVCI
Dolazak – 100,00
Dolazak i otklanjanje manjih kvarova sa izmjerom povratnih plinova – 200,00
Demontaža i montaža aparata sa otpremom u servis – 320,00
Demontaža i montaža protočnih bojlera, peći i otprema u servis – 150,00
Servis aparata sa spremnikom tople vode (uračunato čišćenje spremnika) – 720,00
Servis i čišćenje cirko aparata sa izmjerom povratnih plinova – 490,00
Servis i čišćenje kombi aparata sa izmjerom povratnih plinova – 580,00
Servis i čišćenje akumulacijskog kotla od kamenca (bez brtve otvora za čiščenje) – 480,00
Servis i čišćenje plinskog bojlera 10 i 13 lit. – 380,00
Servis i čišćenje plinskog bojlera 5 lit. – 320,00
Servis “mali” kombi i cirko aparata (bez kemijskog čišćenja) – 390,00
Servis plinskih fasadnih peći i plinskih peći na dimnjak – 390,00
Servis plinskih kotlova – 330,00
Servis plinskih kotlova (uklanjanje čađe) – 400,00
Uređaj za kamin – servis i zamjena azbesta – 420,00
Uređaj za kamin – servis, čišćenje žižka – 310,00
Kontrola i tlačenje ekspanzione posude – 300,00
Podešavanje peći na drugi plin – 200,00
Ugradnja direktnog punjenja sa materijalom – 400,00
Čišćenje čađe doplaćuje se na cijenu iz cjenika – 55,00
CJENIK MONTAŽA I ISPITIVANJA
Montaža štednjaka s materijalom – 480,00
Montaža sobne peći (bez dimovoda) – 360,00
Montaža fasadne peći – 1.000,00
Montaža protočnog bojlera (bez dimovoda) – 480,00
Montaža fasadnog protočnog bojlera – 1.000,00
Montaža kombi bojlera pojedinačno (svi priključci – bez dimovoda) – 1.920,00
Ispitivanje trošila uz izdavanje potvrda o ispravnosti i nepropusnosti – 250,00
Ispitivanje plinskih instalacija uz izdavanje atesta (potvrde o ispravnosti i nepropusnosti) – na upit
Ispitivanje plinskih instalacija bez izdavanja potvrda o ispravnosti – 250,00
CJENIK IZVEDBE PLINSKE INSTALACIJE
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (1/2″) – 155,00
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (3/4″) – 166,00
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (1″) – 183,00
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (5/4″) – 218,00
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (6/4″) – 245,00
Ugradnja dužnog metra plinske instalacije (2″) – 297,00