Instalacije grijanja

instalacije-grijanja-tekst

Površinsko i konvencionalno grijanje

Radijatorsko grijanje (konvencionalno) sa uobičajnim smještajem ogrijevnog tijela ugrađujemo na hladnija mjesta prostorije kao što je parapet ispod prozora. Cilj smještaja radijatora na hladnija mjesta u prostoru je neutraliziranje utjecaja sekudarnog hladnog dotoka zraka kroz fuge ili zbog poroznosti zida. Kod pristupa projektiranju svakako treba staviti naglasak na niskotemperaturno grijanje, koje poćinje nekim grubim odnosom polaznog voda sa temperaturom od 60º C, dok je za povratni vod primjereno 40º C. Takav omjer je dobar no bolji od tog omjera je svakako sustav sa polazom temperature 40º C, a povratnim vodom od 30º C.

Podno ili zidno grijanje (površinsko) – velike pozitivne učinke bilježimo u ovom naćinu grijanja. Prije svega gledajući ekonomičniji učinak, zatim zdravstveni jer u grijanom prostoru na ovaj naćin zrak ima veći postotak relativne vlage, nisu velike oscilacije temperatura a samim time udio prašine na površinama je smanjen. Veliku udobnost daje jednolićnost temperaturnog polja. Za visoke prostorije podno je grijanje puno povoljnije obzirom na izlaz temperature u prostor.

instalacije-grijanja-2-tekst