Instalacije plina

instalacije-plina-tekst

Održavanje plinskih instalacija

Održavanje se sastoji od:
• pregleda
• servisiranja
• popravaka plinske instalacije

Održavanja pl. inst. omogućuju:
• sigurnost i pouzdanost pri uporabi plina
• pravovremeno uočavanje promjena na plinskoj instalaciji
• djelotvoran doprinos zaštiti okoliša, jer se servisiranjem plinskih aparata osigurava niska emisija štetnih tvari
• racionalno trošenje plina
• postizanje trajnosti plinske instalacije

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji registrirani su i stručno osposobljeni plinoinstalateri, ovlašteni serviseri, djelatnici distributera plina te ovlašteni područni dimnjačari.

Na plinskoj instalaciji nije dopušteno obavljati radove po principu “sam svoj majstor” jer time ugrožavate Vašu i sigurnost Vaših ukućana.

Održavanje plinske instalacije u Vašoj je odgovornosti, te stoga morate omogućiti ovlaštenim osobama (distributer, instalater, serviser i dimnjačar) obavljanje redovitih pregleda kao i prema uputama proizvođača plinskog aparata kontaktirati ovlaštenog servisera.
Redovnom provjerom ispravnosti plinske instalacije osigurava se minimalna razina sigurnosti ispravne opskrbe plinom pojedinog stambenog, poslovnog objekta ili prostora, a čime se uz sigurnost opskrbe plinom pojedinog potrošača plina osigurava i sigurnost svakog drugog vlasnika ili korisnika objekta i prostora.

instalacije-plina-2-tekst

Aktualna ispitivanja trošila

1. Ispitivanja tlačenjem
Ovim načinom ispitujemo trošila na nepropusnost, starijim tipom u jedinici mm/VS (milimetara Vodenog Stupca) i svakako nezaobilaznim instrumentom pod nazivom “U-cijev”. Svakako je i elektronika našla svoju primjenu, pa tako koristimo uređaj po nazivu “Mikro Manometar”, jedinica mjerenja je m/bar.

2. Detekcijom plina
Ovim načinom ispituju se moguće propusnosti plina, raznim tipovima plinskog detektora. Svakako da je cjenjenija vrsta detektora ona koja pokazuje količinsku propusnost u jedinici ppm, jer smo na taj način informirani kolika je propusnost. Dakle ovim načinom možemo pronaći mjesto mogućeg propuštanja, pod uvjetom da je plinska instalacija pod radnim pritiskom plina